T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Naučimo se plavati

Merila za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji

ocena opisna ocena naloga naziv
neplavalec, neprilagojen na vodo
1 neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1 Otrok zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej. Drsi na prsih z glavo v vodi 5 sekund (program A ˝Zlati sonček˝) bronasti morski konjiček
2 neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2 Otrok preplava 8 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, roba plavališča ali drugega otroka. Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo. Plavanje prične v vodi (program B ˝Zlati sonček˝) srebrni morski konjiček
3 neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3 Otrok preplava 25 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez dotika dna, roba plavališča ali drugega otroka. Plavanje prične v vodi ali s skokom, vendar razdalja plavanja ne sme biti krajša od 25 m. V krajših bazenih lahko preplava razdaljo v eni ali obeh smereh. zlati morski konjiček
4 neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 4 Otrok preplava 35 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez dotika dna, roba plavališča ali drugega otroka. Plavanje prične s skokom v vodo na noge. V krajših bazenih lahko preplava razdaljo v obeh smereh, vendar preplavana razdalja ne sme biti krajša od 35 m. delfinček
5 plavalec, stopnja znanja plavanja 5 Plavalec preplava 50 m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25 m , se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25 m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost bronasti delfin
6 plavalec, stopnja znanja plavanja 6 Plavalec neprekinjeno plava 10 minut ter na razdalji 50 ali 100 m (glede na starost) s tehniko kravl izpolni normo za svojo starostno kategorijo in spol. (Preglednica 1). srebrni delfin
7 plavalec, stopnja znanja plavanja 7 Plavalec preplava 150 m mešano. Prvih 50 m plava prsno, drugih 50 m hrbtno in tretjih 50 m kravl. Plavanje prične s skokom na glavo. 150 m je treba preplavati v določenem času glede na starost in spol plavalca. (Preglednica 2) zlati delfin
8 plavalec, stopnja znanja plavanja 8 Plavalec preplava 200 m v petih minutah ali bolje in preplava 15 m pod vodo. Uspešno mora opraviti teste reševalnega plavanja. (Preglednica 3). delfin reševalec

Preglednica 1: Norme za pridobitev priznanja srebrni delfin 

starost metrov čas moški (min) metrov čas ženske (min)
do 7 let 50 2:00 50 2:00
od 7 do 9 let 50 1:30 50 1:30
od 9 do 12 let 50 1:10 50 1:15
od 12 do 14 let 50 0:55 50 1:00
od 14 do 18 let 100 1:50 100 2:10
od 18 do 30 let 100 2:00 50 1:10
od 30 do 40 let 100 2:10 50 1:20
od 40 do 50 let 50 1:10 50 1:30
od 50 do 60 let 50 1:30 50 1:50
nad 60 let 50 1:45 50 2:10

Preglednica 2: Norme za pridobitev priznanja zlati delfin

starost čas moški (min) čas ženske (min)
do 7 let 4:00 4:10
od 10 do 12 let 3:30 3:45
od 13 do 14 let 3:00 3:20
od 15 do 18 let 2:30 2:55
od 19 do 30 let 2:40 3:10
od 31 do 40 let 2:55 3:25
od 41 do 50 let 3:15 3:45
nad 51 3:45 4:15

Naloga se izvaja le na vodnih površinah, kjer so predpisane dolžine določene in kjer je možen štartni skok.
Znak za pričetek plavanja je povelje štarterja, ki je lahko istočasno tudi časomerilec. Povelje za štart je ˝Na mesta˝ in ˝Hop˝. Učitelj meri čas s štoparico do sekunde natančno.

 Preglednica 3: Naloge za pridobitev priznanja delfin reševalec

1 Učenec mora preplavati razdaljo 200m v času 5 minut ali bolje.
2 Učenec mora preplavati razdaljo 15 m pod vodo. Plavanje začne z navpičnim potopom iz ležečega položaja na prsih na vodni gladini.
3 Učenec se mora potopiti do globine 3 m in dvigniti 2 kg težek predmet na vodno gladino. Začne z navpičnim potopom iz ležečega položaja na prsih na vodni gladini.
4 Učenec mora z utapljajočim preplavati razdaljo 25 m. Plava udarce v položaju na hrbtu. Utapljajočega drži z eno roko za njegovo zapestje roke, ki jo ima za hrbtom ter z drugo roko za njegovo brado.
5 Učenec mora natančno metati reševalno žogo v cilj, oddaljen 15 m. Učenec ima pravico petih metov, ki pa jih mora opraviti v 3. minutah. Za uspešen met se šteje, ko z reševalno žogo neposredno zadane cilj ali pa se žoga ali vrvica od žoge dotakne cilja po metu ali vlečenju žoge iz vode. Med vlečenjem žoge iz vode se učenec lahko premika desno in levo v področju 10 metrov. Nalogo uspešno opravi, če sta od 5 metrov, opravljenih v treh minutah, uspešna vsaj dva.

Financiranje programa

FINANCIRANJE
Za program Naučimo se plavati je mogoče pridobiti sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, lokalnih skupnosti, staršev, sponzorjev … Višina sredstev, ki jo prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport, je opredeljena z merili in predstavlja približno 20-odstotni delež v deseturnih plavalnih tečajih ter 90-odstotni v petnajsturnih tečajih za neplavalce in na preverjanju. Druga potrebna finančna sredstva pa prispevajo lokalne skupnosti in starši. Za množično vključevanje otrok in za uspešnost programa priporočamo lokalnim skupnostim, da zagotovijo sredstva za brezplačno vključevanje otrok v program.

 I. Deseturni plavalni tečaj

Tečaj je namenjen predšolskim otrokom ali učencem prvega razreda. Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo tečaje, ki se ne izvajajo v okviru rednega pouka, in le tistim udeležencem tečaja, ki so vključeni v program Zlati sonček.

Višina sofinanciranja:
– 1.000 SIT (4,17 EUR) na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 km,
– 3.000 SIT (12,51 EUR) na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 km.

II. Preverjanje znanja plavanja

Program preverjanja znanja plavanja je namenjen učencem 5. razredov osemletke oziroma 6. razredov devetletke.

Višina sofinanciranja:
– 694 SIT (2,9 EUR) na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 km,
– 838 SIT (3,5 EUR) na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 km.

III. Petnajsturni plavalni tečaji za neplavalce

15-urni plavalni tečaji so namenjeni neplavalcem predmetne stopnje oziroma zadnjega triletja osnovne šole ter srednješolcem. Sofinancirali bomo plavalne tečaje, ki se ne izvajajo v času rednega pouka.

Višina sofinanciranja:
– 8.000 SIT (33,38 EUR) na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 km,
– 12.000 SIT (50,07 EUR) na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 km.
Višina navedenega sofinanciranja velja do konca koledarskega leta 2007 oziroma do preklica.

Pogoji za pridobitev sredstev Ministrstva za šolstvo in šport

1. Zaradi omejitve sredstev in preprečevanja podvajanja tečajev, sofinanciramo 10-urne plavalne tečaje ali v vrtcih ali v prvih razredih osnovne šole. Z letošnjim letom spodbujamo organizacijo v vrtcih, vendar je še vedno odločitev, kje bodo tečaji izvedeni, prepuščena lokalnim skupnostim.

2. Eden od pogojev za sofinanciranje posameznikov v okviru izvedenih tečajev je napredek v znanju za najmanj eno oceno po znanih merilih.

3. Šole in vrtci iz občin, kjer ne bo izvedenih preverjanj znanja plavanja v 6. razredu devetletke oz. 5. razredu osemletke, niso upravičene do sredstev, namenjenih 10-urnim in 15-urnim plavalnim tečajem.

4.  Rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje vsebin programa je 30 dni po opravljeni dejavnosti. Za plavalne aktivnosti, izpeljane konec maja ali v juniju 2007, morate poročilo z zahtevkom poslati najkasneje do 22. junija 2007.

Poročila in zahtevki

Vloga za sofinanciranje mora vsebovati:

1. V celoti izpolnjen obrazec “Poročilo z zahtevkom za sofinanciranje” z ustreznimi žigi in podpisi, naslovljeno na pristojnega področnega koordinatorja ali na Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Obvezen je žig področnega centra in podpis področnega koordinatorja.

 2. Kopijo računa upravljalca bazena (iz računa mora biti razvidno število udeležencev in število obiskov oziroma ur).

Vsem šolam in vrtcem svetujemo, da za pripravo zahtevkov uporabljajo računalniško aplikacijo Naučimo se plavati. Dostop do programa je prek spletne strani www.sportmladih.net.

Dostopnost