T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Projekt Ekipna Olimpijada

TeamOlympiade_LOGO_mali

Športna zveza Tržič je partner projekta Team Olympiad, katerega vodilni partner je OKS –ZŠZS. Team Olympiad je projekt, ki je sofinanciran s strani ESRR ter nacionalnih in regionalnih javnih sredstev Slovenije in Avstrije. Projekta traja od 1.4.2014 do 31.3.2015.
Ekipna olimpijada je športno družabna prireditev, ki spodbuja sodelovanje in medsebojno integracijo. Poleg vpliva na udeležence je pomembna tudi z vidika razvoja turizma, razvoja športa v obmejnem pasu ter dolgoročnega povezovanja Slovencev in Avstrijcev z vključevanjem športa.

Sestavite lahko svojo ekipo in se nam pridružite, lahko kot društvo, šola ali kot skupina posameznikov, ki se rada zabava in uživa v športnih igrah. 
Na desni strani najdete prijavnico in vabilo, ter opis projekta z navodili. 

Za vse dodatne informacije sem dosegljiva na gsm 051/354-064.

 

logosiatlogoslo logoeu

 

Sehr geehrte
Sie erhalten eine Einladung zu der Veranstaltung im Rahmen des Projektes Team-Olympiade finden.

Das Projekt Team Olympiad wird mit EFRE-Fördermittel finanziert. Zusätzlich wird das Projekt durch regionale Förderstellen in Slowenien und Österreich koofinanziert. Die Projektdauert erstreckt sich von 01.April 2014 bis einschließlich 31.März 2015.
Die Mannschaftsolympiaden sind sportliche Veranstaltungen, welche zum Mitmachen animieren sollen und auch eine gegenseitige Integration fördern sollen. Wichtig ist auch, dass auf die Tourismus- und Sportentwicklung in den Grenzregionen geachtet wird, welche eine langfristige sportliche Verbindung zwishcen Slowenien und Österreich schaffen soll.

Fur Information stelle ich Ihnen auf meine Hand telefon vor: 00 386 51 354 064

Športna zveza Tržič se je skupaj z vodilnim partnerjem Olimpijskim komitejem Slovenije prijavila na Evropski projekt Team Olympiad.

Partnerja Olimpijskemu komiteju sta v Sloveniji še dva in sicer Športna zveza Slovenj Gradec in TIC Moravske toplice. V Avstriji pa sta bila izbrana Sportunion Kaernten Celovec in Karitas Graz.

Team Olympiad je projekt, ki je sofinanciran s strani ESRR ter nacionalnih in regionalnih javnih sredstev Slovenije in Avstrije. Projekt traja od 1.4.2014 do 31.3.2015.

V času trajanja projekta bodo z namenom medsebojnega sodelovanja in povezovanja Slovencev in Avstrijcev v obmejnem pasu potekale nove prireditve poimenovane Ekipne olimpijade.

V navedenem obdobju bo v Sloveniji organiziranih 15 prireditev ter 6 v Avstriji.

Ekipna olimpijada je športno družabna prireditev, ki spodbuja sodelovanje in medsebojno integracijo.

Poleg vpliva na udeležence je pomembna tudi z vidika razvoja turizma, razvoja športa v obmejnem pasu ter dolgoročnega povezovanja Slovencev in Avstrijcev z vključevanjem športa.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev tesnejše povezave Slovenije in Avstrije v obmejnem območju preko dejavnosti projekta;
  • trajnostni razvoj novih programov socialne integracije in povezovanje prebivalstva v obmejnem območju;
  • zagotavljanje informiranosti, pridobivanje novih znanj, krepitev odnosov;
  • krepitev kadrov za izvajanje aktivnosti, možnost pretoka kadrov, ki izvaja program iz države v državo;
  • zagotavljanje enakih možnosti za ženske in moške, za obrobne specifične ciljne skupine (invalidi, otroci s posebnimi potrebami).
  • novi program, ki omogoča udeležbo različnim starostnim skupinam;
  • povezovanje prebivalcev Slovenije in Avstrije na zabavnih športno-rekreativnih prireditvah;
  • navezovanje stikov, vzpostavitev povezave športnih organizacij;
  • vzpostavitev novega tekmovalnega sistema, ki spodbuja udeležbo prebivalcev obeh držav;
  • večanje števila športno aktivnih v programu športne rekreacije;

PartnerjiProjekta

 

 

 

fblike2

Dostopnost