T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Hura prosti čas

“Hura, prosti čas” 

Športni program “Hura, prosti čas” je namenjen otrokom in mladim, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživeti v družbi vrstnikov na športnih površinah. Poleg kakovostne športne ponudbe, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin, pa se prek programa spodbuja odpiranje novih športnih površin ter posodabljanje obstoječih.

Cilji:

  • povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času;
  • povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje;
  • povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti … ) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.

Financiranje in organizacija

Ministrstvo za šolstvo in šport in Zveza za šport otrok in mladine Slovenije sta na začetku leta objavila vsak svoj razpis za sofinanciranje različnih športnih programov za obdobje od maja 2006 do konca aprila 2007.

Na razpis ministrstva so kandidirale šole, vrtci, športni zavodi in zveze, športna društva in zasebniki, na razpis Zveze pa športna društva, ki so članice zveze. Prednost pri izbiri so imeli ponudniki, ki so s svojimi športnimi programi zagotavljali večjo množičnost, širino športnih vsebin ter cenovno dostopnost programa. Razpisana sredstva so namenjena praviloma za sofinanciranje strokovnega kadra, ki pripravi, koordinira in izpeljuje športne programe po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami.

Dostopnost