T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Organi Športne zveze

Predsednik: Silvo Japelj
Podpredsednik: Boris Tomazin
Sekretarka: Biserka Drinovec
Člani IO: Ema Zajc, Marta Markič, Ana Jerman, Borut Kavčič, Gorazd Černilec, Zvone Vrankar

Jure Dobnikar, Tanja Kralj, Peter Hladnik

Predsednik: Gorazd Černilec
Člani: Mitja Žnidaršič, Silvia Šlibar, Primož Meglič, Anže Rener, Maruša Skubic, Katjuša Pernuš, Jure Zaplotnik, Tatjana Blaži

Predsednica: Ana Jerman
Člani: Matjaž Meglič, Dejan Janc, Zvone Vrankar

Namen in cilji zveze

V programu razvoja športa v občini Tržič imamo zapisano, da bomo skrbeli za vključevanje čim večjega števila zaposlenih, upokojencev in sploh vseh občanov v vse oblike športno rekreativne dejavnosti, ter jim tako omogočili aktivno in zdravo izkoriščanje prostega časa.

Športna zveza je bila v Tržiču ustanovljena leta 1991. Takrat se je ZTKO Tržič zaradi nove organiziranosti športne dejavnosti v RS preimenovala v Športno zvezo Tržič, ki se je že zelo zgodaj zavedala svojega položaja in pomena, ki ga ima za širjenje rekreacije med ljudmi.

Namen Zveze je vzpodbujati športno in rekreacijsko ter planinsko dejavnost in s tem pripomoči k razvoju teh področij v občini Tržič.

Ta namen dosega s tem, da:

  • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa
  • pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov
  • usklajuje in koordinira delo Športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju
  • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze
  • spodbuja združevanje Športnih društev v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva
  • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih organizacijah
  • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah, državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi organizacijami sosednjih držav
  • druge naloge, ki so potrebne za razvoj športa in rekreacije v občini Tržič
fblike2

Dostopnost