T: 059 01 03 13 | M: 051 354 064 sportna.zveza.trzic@t-2.net

Šport mladih

V šolska športna tekmovanja želimo vključiti več mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja.
Organizacija tekmovanj poteka stopenjsko: šole organizirajo razredna in šolska tekmovanja ter se nato vključijo v občinsko, področno in državno tekmovanje.
V organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti učence, dijake, pedagoške delavce, starše, predstavnike društev in lokalnih skupnosti.
Nosilec vsakega tekmovanja je šola s svojimi učenci, športnimi pedagogi in ravnateljem ob pomoči odgovornih za šport na lokalni ravni in predstavniki lokalnih športnih zvez v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami. Vsaka šola izpelje vsaj eno občinsko tekmovanje.

fblike2

Dostopnost